Choreografia

Choreografia

Układamy realistyczne choreografie w dowolnym stylu, począwszy od walk średniowiecznych, poprzez szlacheckie pojedynki na szable, po szpadę, rapier, kończąc na walce wręcz i za pomocą broni białej

Opis usługi

Młodzieńcza pasja do historii, treningi waleczne oraz regularne uczestnictwo w imprezach oraz seminariach historycznych sprawiły, że posiadamy szeroki zakres umiejętności w posługiwaniu się białą bronią, który wykorzystujemy w sesjach motion-capture. Natomiast bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy na różnorodnych salach treningowych daje nam szerokie spektrum możliwości podczas opracowywania szczegółowej choreografii filmowej lub pokazowej.

Stawiamy na indywidualizm i wyjątkowy realizm każdego projektu. Łączymy rozmaite style walki dostosowując je jednocześnie do możliwości planu zdjęciowego. Nasze choreografie są indywidualnie dopasowywane do projektu, tworzymy je spójnie ze scenariuszem, charakterem danego bohatera oraz występującym w filmie czasem historycznym.

Walka wręcz


Posługujemy się różnymi stylami walki: boks, kickboxing, karate, judo, kung-fu, aikido lub taekwondo.
Układamy choreografię do konkretnych scen. Możemy korzystać z kaskaderów, którzy będą w danej sytuacji dublerami aktorów. Możemy również przygotować i wprowadzić w daną choreografię samych aktorów.

Fechtunek bronią białą


Posługujemy się każdą bronią białą, począwszy od mieczy wczesnośredniowiecznych, po szpady, rapiery kończąc na szablach i katanach. To część naszej wielkiej pasji. Układamy choreografie pomiędzy kaskaderami, ale nie ma przeszkód, żeby przygotować w tym zakresie także aktorów.